• 08 LIS 17

  Administracja

  Administracja zmienia się, odpowiadając na coraz wyższe wymagania stawiane przez współczesne społeczeństwo. Przemiany te generują stale rosnące zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowanych, otwartych na zmiany specjalistów z zakresu nauk o administracji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • efektywnie i bezpiecznie korzystać ze współczesnych technologii teleinformatycznych,
  • rozwiązywać problemy pojawiające się w praktyce funkcjonowania różnych instytucji administrujących,
  • zasad podejmowania działalności gospodarczej,
  • podstaw prawnych i ekonomicznych oraz reguł organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie współczesnej administracji publicznej, gospodarczej i społecznej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – urzędnicy w administracji rządowej i samorządowej,
  – pracownicy policji, wojska, straży gminnej,
  – pracownicy administracji firm prywatnych i państwowych,
  – menedżerowie różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
  – pracownicy biur nieruchomości, firm ubezpieczeniowych, banków czy działów marketingowych róż­ nych firm.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak