Uchwała rekrutacyjna 2018-2019
Kryteria kwalifikacji 2018-2019
Zmiany w kryteriach kwalifikacji na rok akademicki 2018/2019 – publikacja nastąpi w ostatnim dniu maja 2018 r.
Warunki i tryb rekrutacji 2018-2019
Uchwała o limitach na studia – publikacja nastąpi w ostatnim dniu maja 2018 r.
Zarządzenie w sprawie badań lekarskich