• 07 LIS 17

  Analityka gospodarcza

  Analityka gospodarcza jest kierunkiem nowym, potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do prowadzenia analiz statystycznych, a szerzej ilościowych w przedsiębiorstwach, urzędach i innych instytucjach samorządowych. Program został opracowany w nietypowy sposób, tzn. zrezygnowano w nim z oferowania specjalności w ramach kierunku. Zastąpiono to wprowadzeniem możliwości wyboru przez studentów modu­łów specjalnościowych. Samodzielne dokonanie wyboru takich modułów umożliwia tworzenie własnych indywidualnych ście­żek studiowania, co jest praktycznym przykładem indywidualizacji kształcenia.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwania się metodami analiz ilościowych, jak też użytecznymi technikami informatycznymi, w zakresie komunikowania się i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • posługiwania się szerokim zestawem pakietów statystycznych oraz budowy i zarządzania hurtowniami i bazami danych,
  • zbierania i opracowywania informacji do prowadzenia wielostronnych analiz ekonomicznych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – analitycy biznesowi w małych i średnich firmach oraz dużych korporacjach,
  – specjaliści przygotowujący analizy statystyczne i prognozy dla kierownictwa przedsiębiorstwa,
  – członkowie i w przyszłości kierownicy zespołów opracowujących i przygotowujących kluczowe decyzje podejmowane przez korporacje (fuzje, negocjacje, decyzje inwestycyjne, rozwiązania optymalizacyjne),
  – członkowie zespołów złożonych z informatyków i specjalistów ds. zarządzania, rozwiązujących wspólnie skomplikowane problemy wdrożeniowe.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: