• 08 LIS 17

  Bezpieczeństwo wodne

  Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem adresowanym do osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego – wyposażamy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętno­ści warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  • opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
  • planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
  • prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
  • zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
  – jednostkach systemu ratownictwa wodnego,
  – instytucjach zajmujących się gospodarką wodną,
  – organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych,
  – szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych,
  – jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • informatyka
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje: