• 07 LIS 17

  Biologia

  Biologia to kierunek studiów dla pasjonatów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie otaczają Cię organizmy, jak są zbudowane i jak funkcjonują w mikro- i makroskali oraz co warunkuje ich rozmieszczenie i zachowania, jest to kierunek dla Ciebie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  • budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach,
  • planowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz terenowych,
  • stawiania hipotez badawczych i interpretacji wyników badań.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią kariery jako:
  – właściciele i pracownicy firm i instytucji realizujących zadania zwią­zane z ochroną przyrody,
  – pracownicy firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, – pracownicy naukowi uczelni wyż­szych,
  – laboranci,
  – nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: