Administracja

Administracja

Administracja

Analityka gospodarcza

Animacja kultury

Archeologia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wodne

Biologia

Biotechnologia

Diagnostyka sportowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Economics and IT applications (studia prowadzone w języku angielskim)

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomiczno-prawny

Ekonomiczno-prawny

Filologia polska

Filologia, specjalność: filologia angielska

Filologia, specjalność: filologia germańska

Filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru

Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie

Filologia, specjalność: skandynawistyka – studia norweskie

Filologia, specjalność: skandynawistyka – studia szwedzkie

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Fizyka

Genetyka i biologia eksperymentalna

Geografia

Geologia

Global communication (studia prowadzone w języku angielskim)

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Historia

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria, specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Kognitywistyka komunikacji

Komunikacja medialna i wizerunkowa

Kryminologia

Kulturoznawstwo

Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

Logistyka

Logistyka – studia inżynierskie

Management instytucji publicznych i public relations

Matematyka

Media i cywilizacja

Mediacja międzykulturowa

Mikrobiologia

Nauki o polityce

Nauki o rodzinie

Oceanografia

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Optyka okularowa

Pedagogika – profil ogólnoakademicki

Pedagogika – profil praktyczny

Pedagogika – profil praktyczny

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Przedsiębiorczość i inwestycje

Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia nad wojną i wojskowością

Studia pisarskie

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki

Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki

Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska

Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia