Administracja

Administracja

Archeologia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Biotechnologia

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomiczno-prawny

Filologia polska

Filologia, specjalność: filologia angielska

Filologia, specjalność: filologia germańska

Filologia, specjalność: filologia romańska

Filologia, specjalność: filologia rosyjska

Filologia, specjalność: przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym

Filologia, specjalność: skandynawistyka – studia norweskie

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Fizyka

Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim – odpłatne)

Geografia

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Historia

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, specjalność: mediacja językowa, kultura i turystyka

Kognitywistyka komunikacji

Kulturoznawstwo

Logistyka

Managment instytucji publicznych i public relations

Marine and coastal geosciences (studia w języku angielskim)

Matematyka

Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim – odpłatne)

Mikrobiologia

Nauki o polityce

Nauki o rodzinie, specjalność: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

Ochrona środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem

Pedagogika – profil ogólnoakademicki

Pedagogika – profil praktyczny

Pedagogika specjalna

Polityka społeczna

Praca socjalna

Public management (studia w języku angielskim)

Rynek nieruchomości

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia nad wojną i wojskowością

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja, specjalność: biznes turystyczny

Turystyka i rekreacja, specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zdrowie publiczne, specjalność: promotor i trener zdrowia