• 07 LIS 17

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Program studiów w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna został przystosowany do najnowszych tendencji i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza do potrzeb rozwijającego się dynamicznie rynku mediów. Studiowanie na tym kierunku ma na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – które będą stanowiły podstawę do swobodnego podjęcia pracy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizowania i interpretowania przekazów medialnych,
  • tworzenia komunikatów medialnych,
  • pisania i redagowania tekstów,
  • współpracy w zespole redakcyjnym.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – dziennikarze w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach,
  – rzecznicy prasowi i pracownicy biur prasowych różnych firm i instytucji,
  – twórcy reklam w agencjach reklamowych,
  – PR-owcy w agencjach kreowania wizerunku (społecznego, publicznego i politycznego),
  – redaktorzy w prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
  – wydawcy w redakcjach różnych mediów.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: