• 07 LIS 17

  Filologia – specjalność: filologia angielska

  W czasach kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier, dając pewność zatrudnienia. Bogata oferta specjalizacji pozwala na przygotowanie do zawodu: tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani kulturą celtycką mogą rozwijać znajomość języków (walijski, irlandzki) i kultur obszaru celtyckiego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
  • pracować w międzynarodowym zespole,
  • posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych kultur

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  – środkach masowego przekazu,
  – turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
  – szkołach
  – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: