• 07 LIS 17

  Filologia – specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

  Studia na tym kierunku są adresowane przede wszystkim do osób bez znajomości języka niemieckiego lub ze znajomością na poziomie elementarnym. Zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym, dlatego szczególnie zapraszamy kandydatów studiujących już inne kierunki oraz osoby pracujące, które dzięki znajomości języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego chciałyby podnieść własne kwalifikacje.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać językiem niemieckim do poziomu min. C1 – szczególnie na pierwszym roku studiów oferujemy bardzo dużą liczbę zajęć praktycznej nauki języka,
  • interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań związanych z rynkiem pracy,
  • tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym,
  • prowadzić proste rozmowy zawodowe niezbędne do wykonywania Twojego (przyszłego) zawodu,
  • drugiego języka obcego oraz zdobędziesz wiedzę o realiach historyczno-kulturowo-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury, innych instytucjach, które utrzymują kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych,
  – animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju, także w krajach niemieckojęzycznych. Pracują również w swoich wyuczonych zawodach, wykorzystując znajomość języka niemieckiego i drugiego obcego
  – efektywnie łączą umiejętności zdobyte na innych kierunkach studiów z kompetencjami zdobytymi na studiach filologicznych (przede wszystkim w zakresie bardzo dobrej znajomości języków obcych).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje: