• 07 LIS 17

  Filologia – specjalność: filologia germańska

  Położenie Pomorza Zachodniego w bliskim sąsiedztwie krajów niemieckojęzycznych sprawia, że na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka niemieckiego do poziomu min. C1,
  • interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań (np. tłumaczeniowych, prowadzenia korespondencji handlowej w języku niemieckim),
  • tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne (np. ekonomiczne) na potrzeby zawodowe,
  • prowadzić negocjacje, szczególnie w obszarze języka biznesu,
  • nauczać języka niemieckiego na potrzeby II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa).

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury oraz innych instytucjach, które utrzymują kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych (szczególnie w obrębie zadań translatorskich),
  – animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju, a także w krajach niemieckojęzycznych,
  – specjaliści do spraw języka biznesu w przedsiębiorstwach,
  – nauczyciele języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: niemiecki

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje: