• 08 LIS 17

  Finanse i rachunkowość

  Dynamiczny rozwój instytucji krajowych i zagranicznych w Polsce wywołuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza zdobyta podczas studiów daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk w różnego rodzaju instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać przepisami prawa gospodarczego, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi,
  • wykorzystywać zasady ewidencji księgowej i podatkowej w rozliczeniach podatkowych,
  • tworzyć zestawienia informacji na podstawie ksiąg rachunkowych,
  • dokonywać analiz informacji finansowo-księgowej oraz oceny ryzyka finansowego w celu podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  – specjaliści do spraw rachunkowo­ści podatkowej,
  – specjaliści do spraw planowania budżetowego,
  – specjaliści do spraw wynagrodzeń,
  – specjaliści w działach finansowo-księgowych w jednostkach sektora budżetowego.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: