• 07 LIS 17

  Informatyka i ekonometria

  Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie przetwarzania i przesyłania danych. Znajomość metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych jest niezbędna do analizy procesów ekonomicznych. Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych biznesowych analiz statystycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych,
  • projektować portale korporacyjne,
  • modelować i symulować procesy gospodarcze,
  • podstaw programowania,
  • stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
  • analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych,
  • zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  – projektanci multimedialni wizerunku firmy,
  – projektanci/programiści systemów informatycznych,
  – administratorzy serwisów internetowych,
  – analitycy biznesowi IT,
  – doradcy ds. systemów informatycznych w organizacji,
  – administratorzy sieci komputerowej,
  – samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT,
  – specjaliści w służbach statystyki publicznej (np. dr D. Rozkrut został w 2016 r. prezesem Głównego Urzę­ du Statystycznego).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski, niemiecki

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: