• 08 LIS 17

  Komunikacja medialna i wizerunkowa

  Komunikacja medialna i wizerunkowa to nowy kierunek studiów prowadzony w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów przewiduje kształcenie w ramach szeroko rozumianej kreacji wizerunku (zwłaszcza medialnego) osób i instytucji, a także w zakresie dziennikarstwa społeczno-kulturalnego oraz glokalności – nowej specjalności obejmującej problematykę społeczno-cywilizacyjno-kulturową przeplatania się we współczesnym świecie tego, co lokalne, regionalne, z tym, co globalne.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykonywać podstawowe działania z zakresu dziennikarstwa, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w tzw. nowych mediach (dziennikarstwo internetowe): m.in. formułować wypowiedzi dziennikarskie w konkretnym gatunku dziennikarskim, nadawać kształt typograficzny wypowiedzi, korzystać ze źródeł dziennikarskich itd.,
  • budować spójny, korzystny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej, zwłaszcza w otoczeniu medialnym,
  • przygotowywać materiały promocyjne, komunikaty prasowe, a także organizować konferencje prasowe.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – dziennikarze i redaktorzy w szerokiej przestrzeni mediów tradycyjnych i internetowych,
  – specjaliści w zakresie promocji, budowania wizerunku instytucji,
  – pracownicy agencji PR, specjaliści od kształtowania wizerunku i dobrej reputacji,
  – pracownicy biur prasowych, również jako rzecznicy prasowi.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  brak