• 15 MAJA 17

  Managment instytucji publicznych i public relations

  Celem studiów jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych; rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających zarządzanie instytucjami publicznymi oraz kreowanie wizerunku podmiotów publicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu historii, nauk o polityce, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, etyki niezbędna do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, podmiotach funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu społecznym (tj. urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych).

  Czas trwania: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: strategie Public Relations, komunikacja kryzysowa, internet w Public Relations, prezentacja radiowa i telewizyjna, redagowanie tekstów.

  Możliwość zatrudnienia: Studia przygotowują do pracy: w mediach, agencjach reklamowych, urzędach administracji publicznej, w etatowym aparacie partii politycznych – biur poselskich, senatorskich, klubów parlamentarnych); w organizacjach pozarządowych (w szczególności fundacjach i stowarzyszeniach); jako specjalista z zakresu public relations, kreowania wizerunku; jako rzecznik prasowy lub osoba wyznaczona od kontaktu z mediami w urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych.

  Kontynuacja nauki: Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations mają możliwość kontynuowania kształcenia na kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  wybór 1


  Dodatkowe informacje:

  brak