• 07 LIS 17

  Nauki o polityce

  Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
  • analizowania zjawisk politycznych,
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • działalności politycznej,
  • tworzenia ekspertyzy dla mediów.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  – partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  – mediach i agencjach public relations,
  – think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  – administracji rządowej i samorzą­dowej,
  – instytucjach Unii Europejskiej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje: