• 08 LIS 17

  Oceanografia

  Oceanografia to interdyscyplinarny kierunek studiów, który integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z naukami ścisłymi. Oceanograf zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach, związanych z organizmami morskimi, podmorskimi surowcami mineralnymi oraz ochroną środowiska morskiego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,
  • planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
  • identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,
  • planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,
  • stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – laboratoriach badawczych,
  – instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
  – instytucjach i urzędach związanych z gospodarką morską oraz organizacjach społecznych,
  – instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: