Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018 wynosiła 85 zł za każdy wybrany kierunek.

Zarządzenie opłata rekrutacyjna.