Rekrutacja na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczyna się zwykle w pierwszej połowie czerwca każdego roku.
Szczegółowy terminarz rekrutacji zostanie wprowadzony zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i opublikowany na stronie ze stosownym wyprzedzeniem.