• 08 LIS 17

  Turystyka i rekreacja

  Praca w turystyce i rekreacji wymaga nie tylko wiedzy i do- świadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i elastyczności wobec zmieniających się warunków działania. Kierunek prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi zapewnia kształcenie w zakresie przyrodniczych aspektów podróżowania, organizacji czasu wolnego, podstaw historii architektury i sztuki, geografii kultur, a także psychologicznych i socjologicznych podstaw rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich, które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • pełnić obowiązki rezydenta oraz pilota wycieczek,
  • pełnić rolę profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji,
  • przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców,
  • nawiązywać kontakty i komunikować się w dwóch językach obcych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – biurach podróży, hotelach, centrach rekreacji,
  – regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych oraz sieciach placówek informacji turystycznej,
  – wydziałach odpowiedzialnych za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich,
  – gospodarstwach agroturystycznych

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje: