• 07 LIS 17

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze wytwarzania nowoczesnych produktów i usług internetowych. Program studiów jest ukierunkowany na uzyskanie kompetencji w zakresie inżynierii produkcji (wyrobów i usług) oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów (materialnych, ludzkich, informacyjnych, abstrakcyjnych) w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem (z naciskiem na produkty niematerialne).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • projektowania i wytwarzania produktów niematerialnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,
  • zarządzania procesem kreacji i projektowania innowacyjnych produktów (w szczególności usług internetowych),
  • podejmowania optymalnych decyzji biznesowych dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu logistyki, ekonomii, finansów i zarządzania,
  • zarządzania pozyskiwaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z różnych zasobów internetowych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – menedżerowie informacji oraz wiedzy (w tym brokerzy informacji),
  – projektanci i menedżerowie produktów zintegrowanych (produktów złożonych materialnych i niematerialnych, np. portali internetowych),
  – menedżerowie i projektanci systemów usług internetowych (w tym specjaliści e-biznesu),
  – inżynierowie ds. utrzymania infrastruktury produkcyjnej, – doradcy ds. innowacyjności produktu,
  – specjaliści ds. outsourcingu

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: